Zaman Ölçme Zaman Ölçüleri Arasındaki İlişki 3. Sınıf Matematik

Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki

Tablolarda verilen zamanın diğer zaman cinsinden değerini örnekteki gibi yapalım.

Verilen saat ve dakikaları örnekteki gibi toplam kaç dakika olduğunu yazalım.