Yuvarlama Sıralama Soruları 4. Sınıf Matematik

Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğu 550’dir?

a) 541 b) 555 c) 558 d) 545

Aşağıdaki sayılardan en yakın yüzlüğü 700 olan sayı kaçtır?

a) 647 b) 750 c) 668 d) 771

Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bunlardan hangisi yanlıştır?

a) 165 —> 100
b) 275 —> 300
c) 1445 —> 1400
d) 1650 —> 1700

En yakın onluğa yuvarlandığında 420 elde edilen en büyük ve en küçük sayılar hangileridir?
En büyük        En küçük
a)    425                 415
b)    421                 419
c)    424                 415
d)    425                 416

Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten-büyüğe sıralayalım.

56991 – 55800 – 57601 – 55702 – 56005

Aşağıdaki sayıları büyükten-küçüğe sembol kullanarak sıralayalım.

98706 – 100056 – 101000 – 100995 – 99303

Bir cevap yazın