Veri, Zamanı Ölçme Kesirler Ders Notu 4. Sınıf Matematik

MATEMATİK ( KESİRLER )

Kesirler; tam sayılı kesir, basit kesir ve bileşik kesir olmak üzere 3’ e ayrılır.

Tam Sayılı Kesir Nedir?

Tam sayılı kesir; herhangi bir rakamın yanına basit kesir yazmaktır.

 

Basit Kesir Nedir?

Basit kesir; Payı paydasından küçük olan kesirlerdir.

Bileşik Kesir Nedir?

Basit kesir; Payı paydasından büyük kesirlerdir.

 

ZAMAN ÖLÇME

Akrep saati, yelkovan ise dakikayı gösterir. Akrebin bir turu 12 saattir ve 1 gün içinde akrep, 2 tam tur atar. Yelkovanın bir tur dönmesi 60 dakikadır. Yani 60 dakika 1 saattir.

Akrep Nedir?

Akrep; saati gösteren kısa çubuktur

Yelkovan Nedir?

Yelkovan; dakikayı gösteren uzun koldur.

Akran Nedir?

Saatin yüzüne akran denir.

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü de, Güneş’in çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süreye “yıl” adı verilir. Dünya’nın kendi çevresinde dönüşüne de “gün” adı verilir. Yıl 365 güne, bir gün 24 saate, bir saat 60 dakikaya, bir dakika 60 saniyeye bölünmüştür. Bir yıl 365 güne bölündüğü gibi, 12 aya da bölünmüştür. Aylar da değişik olmak üzere 30 – 31 er gün vardır. Bir yılda da ekvator ve kutup bölgeleri hariç dörder mevsim vardır (Kış, Sonbahar, ilkbahar, Yaz). Ayrıca, aylar haftalara bölünmüştür. Her haftada 7 gün vardır.

Zaman ölçüsü birimi saattir. Kısaca “sa” ile gösterilir.

Saatten küçük olan ölçü birimleri;

* 1 dk=60 sn

* 1 sa=60 dk

* 1-sa=(60 dk,60 sn)=3600 sn

* 1 saniye:100 salise dir

Saatten büyük olan ölçü birimleri:

* Gün=24 saat

VERİ TOPLAMA ve DEĞERLENDİRME

Grafikler ; elimizdeki verileri karşımızdaki kişilere en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırma-mıza yardımcı olan araçtır. Çubuklarla oluşturulan grafiğe ,sütun grafiği adı verilir. Sütun grafiklerinde gösterilmek istenen değerler sütunlarla ifade edilir.

• Her grafiğin bir ismi vardır.

• Grafikte görülen ok işaretli çizgiler grafiğin eksenleri olarak adlandırılır.

• Her bir eksenin hangi özelliği gösterdiği, okların ucuna yazılarak belirtilir.

• Sayıları gösteren eksen üzerindeki sayı aralıkları, eşit olacak şekilde düzenlenmelidir.

Eşit aralıklar, farkın görülmesi açısından önemlidir.

• Çizilen sütunların genişlikleri aynı olmalıdır.

Sütun grafiği nasıl Hazırlanır ?

Öncelikle grafiklerin açık ve anlaşılır olması için grafiğin hangi konuyla ilgili olduğunu gösteren kısa ve anlaşılır bir başlık kullanılmalıdır. Bunun yanında grafik eksenleri de isimlendirilmelidir.

Sütun grafikleri her zaman dikey olmaz. Dilersek yatay bir sütun grafiği de oluşturabiliriz.