Uzunlukları Ölçme 4. Sınıf Matematik

UZUNLUKLARI ÖLÇME

Aşağıdaki uzunluk ölçülerinin kısaltmalarını yazalım.

metre:……………… santimetre:……………

1 m :………… cm 5 m :………… cm
4 m :………… cm 7 m :………… cm
9 m :………… cm 4 m :………… cm
2 m :………… cm 3 m :………… cm
6 m :………… cm 10m :………… cm

Aşağıdaki dönüşümleri yapalım.

450 cm: ……… m ……… cm

540 cm: ……… m ……… cm

134 cm : ……… m ……… cm

783 cm :……… m ……… cm

205 cm :……… m ……… cm

930 cm :……… m ……… cm

808 cm :……… m ……… cm

372 cm :……… m ……… cm

647 cm :……… m ……… cm

900 cm :……… m ……… cm

Aşağıdaki dönüşümleri yapalım.

2 m 34 cm :………… cm

5 m 7 cm : ………… cm

8 m 23 cm :………… cm

5 m 98 cm :………… cm

3 m 15 cm :………… cm

1 m 76 cm :………… cm

4 m 13 cm :………… cm

7 m 65 cm :………… cm

8 m 3 cm :………… cm

4 m 73 cm :………… cm

9 m 82 cm :………… cm

Aşağıdaki soruları çözelim.

– Bir terzi elindeki 2 m kumaşın önce 50 cm, daha sonra 1 metresini kullanıyor. Son durumda kaç cm kumaş kalmıştır?

– Bir karınca 4 m yolun önce yolun 235 santimetresini daha sonra 65 santimetresini gidiyor. Gitmesi gereken kaç cm yolu kalmıştır?

Bir cevap yazın