Uzunluk Ölçüsü Birimlerini Birbirine Çevirme 4. Sınıf Matematik

İki varlık arasında bulunan uzaklığı ölçmek için uzunluk ölçü birimlerini kullanırız. Bu uzaklık gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olabileceği gibi milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olabilir.
Biz uzaklığı yedi ölçü birimi ile ifade edeceğiz. Bunların büyükten küçüğe sıralanışı şu şekildedir: kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetredir. Uzunluk temel ölçü birimi ise metredir.
Şehirler, ülkeler arasındaki uzaklığı kilometre ile evimiz ve okulumuz arasını uzaklığı metre ile silgi kalem kumanda çivi gibi varlıkların uzunluğunu santimetre ile nokta toplu iğnesi ucu ve buna benzer küçül şeyleri milimetre ile ölçeriz.
Uzunluk ölçüleri 10’ar 10’ar büyür, 10’ar 10’ar küçülür.
Büyük uzunluk ölçüsü verilmiş küçük uzunluk ölçüsü isteniyorsa çarpılır.
Küçük uzunluk ölçüsü verilmiş büyük uzunluk ölçüsü isteniyorsa bölünür.

METRE (m) – SANTİMETRE (cm) İLİŞKİSİ

1 metre 100 santimetreye eşittir. Yada 100 santimetre 1 metreye eşittir şeklinde söyleyebiliriz.

1 m = 100 cm yada 100 cm = 1 m’dir.

NOT : 1 metre 100 santimetreye eşit olduğu için; metreyi, santimetreye çevirirken ya da santimetreyi, metreye çevirirken işlemlerimizi 100 ile yaparız.

Metre biriminden verilen uzunluğu, santimetre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa metre santimetreden büyük olduğu için 100 ile çarpılır yada kısaca metre birimine 100’de iki sıfır olduğu için iki sıfır eklenir.

Örnek: 8 m = . . . . . . cm eder.
8 x 100 = 800 cm eder. 8 m = 800 cm eder.
Yada santimetre bölümüne metre birimi 8 olduğu için 8 yazılır, 100’de iki sıfır olduğu için iki sıfır eklenir.

Santimetre biriminden verilen uzunluğu, metre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa santimetre metreden küçük olduğu için 100 ile bölünür yada kısaca 100’de iki sıfır olduğu için iki sıfır silinir.

Örnek: 800 m = . . . . . . cm eder.
800 / 100 = 8 m eder. 800 cm = 8 m eder.
Yada santimetre bölümüdeki 800’den iki sıfır silinerek kalan 8 metre bölümüne yazılır.

KİLOMETRE (km) – METRE (m) İLİŞKİSİ

1 kilometre 1000 metreye eşittir. Yada 1000 metre 1 kilometreye eşittir şeklinde söyleyebiliriz.

1 km = 1000 m yada 1000 m = 1 km’dir

NOT : 1 Kilometre 1000 metreye eşit olduğu için; kilometreyi, metreye çevirirken ya da metreyi, kilometreye çevirirken işlemlerimizi 1000 ile yaparız.

Kilometre biriminden verilen uzunluğu, metre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa kilometre metreden büyük olduğu için 1000 ile çarpılır yada kısaca metre birimine 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır eklenir.

Örnek: 8 km = . . . . . . m eder.

8 x 1000 = 8000 m eder. 8 km = 8000 m eder.

Yada metre bölümüne kilometre birimi 8 olduğu için 8 yazılır, 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır eklenir.

8 km = . 8000 . m eder.

Metre biriminden verilen uzunluğu, kilometre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa metre kilometreden küçük olduğu için 1000 ile bölünür yada kısaca 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır silinir.

Örnek: 8000 m = . . . . . . km eder.

8000 / 1000 = 8 km eder. 8000 m = 8 km eder.

Yada metre bölümüdeki 8000’den üç sıfır silinerek kalan 8 kilometre bölümüne yazılır.

8000 m = . 8 . km eder.

üç sıfır sil.

METRE (m) – MİLİMETRE (mm) İLİŞKİSİ

1 metre 1000 milimetreye eşittir. Yada 1000 milimetre 1 metreye eşittir şeklinde söyleyebiliriz.

1 m = 1000 mm yada 1000 mm = 1 m’dir

NOT : 1 metre 1000 milimetreye eşit olduğu için; metreyi, milimetreye çevirirken ya da metreyi, milimetreye çevirirken işlemlerimizi 1000 ile yaparız.

Metre biriminden verilen uzunluğu, milimetre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa metre milimetreden büyük olduğu için 1000 ile çarpılır yada kısaca milimetre birimine 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır eklenir.

Örnek: 5 m = . . . . . . mm eder.

5 x 1000 = 5000 mm eder. 5 m = 5000 mm eder.

Yada milimetre bölümüne metre birimi 5 olduğu için 5 yazılır, 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır eklenir.

5 m = . 5000 . mm eder.

Milimetre biriminden verilen uzunluğu, metre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa milimetre metreden küçük olduğu için 1000 ile bölünür yada kısaca 1000’de üç sıfır olduğu için üç sıfır silinir.

Örnek: 5000 mm = . . . . . . m eder.

5000 / 1000 = 5 m eder. 5000 mm = 5 m eder.

Yada milimetre bölümüdeki 5000’den üç sıfır silinerek kalan 5 metre bölümüne yazılır.

5000 m = . 5 . km eder.

üç sıfır sil.

SANTİMETRE (cm) – MİLİMETRE (mm) İLİŞKİSİ

1 santimetre 10 milimetreye eşittir. Yada 10 milimetre 1 santimetreye eşittir şeklinde söyleyebiliriz.

1 cm = 10 mm yada 10 mm = 1 cm’dir

NOT : 1 santimetre 10 milimetreye eşit olduğu için; santimetreyi, milimetreye çevirirken ya da santimetreyi, milimetreye çevirirken işlemlerimizi 10 ile yaparız.

Metre biriminden verilen uzunluğu, milimetre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa santimetre milimetreden büyük olduğu için 10 ile çarpılır yada kısaca milimetre birimine 10’da bir sıfır olduğu için bir sıfır eklenir.
Örnek: 5 cm = . . . . . . mm eder.

5 x 10 = 50 mm eder. 5 cm = 50 mm eder.

Yada milimetre bölümüne santimetre birimi 5 olduğu için 5 yazılır, 10’de bir sıfır olduğu için bir sıfır eklenir.

5 cm = . 50 . mm eder.

Milimetre biriminden verilen uzunluğu, santimetre birimi cinsinden bulmamız isteniyorsa milimetre santimetreden küçük olduğu için 10 ile bölünür yada kısaca 10’da bir sıfır olduğu için bir sıfır silinir.

Örnek: 50 mm = . . . . . . cm eder.

50 / 10 = 5 cm eder. 50 mm = 5 cm eder.

Yada milimetre bölümüdeki 50’den bir sıfır silinerek kalan 5 santimetre bölümüne yazılır.

50 mm = . 5 . cm eder.

Bir cevap yazın