Uzunluk Ölçüleri Testi 4. Sınıf Matematik

1. Uzunluk ölçüsü temel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) desimetre B) santimetre C) metre D) kilometre

2. I. desimetre II. milimetre III. santimetre
Yukarıdaki uzunluk ölçülerini metrenin as katları olarak sıraladığımızda sıralamalardan hangisi doğru olur?
A) I – III – II B) I – II – III C) III – I – II D) II – III – I

3. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha küçüktür?
A) 5 km B) 5000 m C) 50 000 dm D) 50 000 cm

4. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha uzundur?
A) 2500 cm B) 25000 mm C) 250 m D) 250 dm

5. Feridun’un elinde 2 m 40 cm ipi ablasının ise 2 m 30 cm ipi vardır. İkisinin iplerini uc uca eklediğimizde ipin boyu dm olur?
A) 470 dm B) 4700 dm C) 47 cm D) 47 dm

6. 8 km uzunluğundaki yolun önce 3200 m’si daha sonra ise 1 km 400 m’si asfalt yapılmıştır. Asfaltlanmayan yolun uzunluğu kaç m’dir?
A) 3400 m B) 4600 m C) 4800 m D) 6600 m

7. Mehmet Efe defterine 160 mm uzunluğunda bir çizgi çizmiştir. Bu çizginin 60 mm’sini sildiği zaman kalan çizginin uzunluğu kaç dm olur?
A) 10 dm B) 1 dm C) 10 cm D) 100 dm

8. Ali’nin boyu 1m 47 cm, annesinin boyu ise 1 m 66 cm’dir. Ali’nin boyu annesinin boyundan kaç mm daha kısadır?
A) 19 mm B) 190 mm C) 19 cm D) 1900 mm

9. Gamze’nin evleri ile okulunun arası 500 m’dir. Her gün öğle aralarında da eve gidip gelen Gamze kaç km yol yürümüş olur?
A) 2 km B) 1 km C) 20 km D) 200 m

10. 1 m 40 mm uzunluğundaki sehpaya örtü dikmek isteyen annem kaç cm uzunluğunda örtü almalıdır?
A) 1040 cm B) 140 cm C) 104 cm D) 10,4 cm

11. 780 cm uzunluğundaki kumaşın 63 dm’si ile masa örtüsü dikilmiştir. Geriye kaç mm kumaş kalmıştır?
A) 717 mm B) 15 mm C) 150 mm D) 1500 mm

12. 740 cm uzunluğundaki ipi kaç dm uzunluğundaki ip ile birleştirelim ki uzunluğu 9 m olsun?
A) 160 dm B) 16 dm C) 160 cm D) 16 cm

13. 2000 mm uzunluğundaki kumaşın 2 m’lik kısmı kullanıldığına göre geriye ne kadar kumaş kalmıştır?
A) 1998 mm B) 198 mm C) 1980 mm D) 0 mm

15. 45 km’lik yolun 27 000 m’si gidildiğine göre gidilecek daha kaç km yol kalmıştır?
A) 18000 km B) 1800 m C) 18 km D) 180 km

 

16- Dakikada 1200 m yol alan bir hareketli, 144 km yolu ne kadar sürede alır ?
A- 1 saat B- 2 saat C- 1 saat 30 dakika D- 2 saat 30 dakika

17- Bir araç 5 saatte 300 km yol alıyorsa 1 saatte kaç metre yol alır ?
A- 60 m B- 600 m C- 6 000 m D- 60 000 m

18- Geçen yıl dikilen fidanın boyu 1 m 42 cm’ idi.Bu yıl aynı fidanın boyu 1 m 63 cm ise bu fidan bir yılda kaç mm uzamıştır ?
A- 11 mm B- 110 mm C- 21 mm D- 210 mm

19- Efe’nin bir adımı 60 cm’dir.Efe 150 m gittiğinde kaç adım atmış olur ?
A- 25 B- 50 C- 250 D- 500

20- Burak ile Tayfur Can’ın boy uzunlukları toplamı 3 m 50 cm ‘dir. Tayfur Can, Burak’dan 20 cm daha uzun olduğuna göre Burak’ın boyu kaç cm’dir ?
A- 185 cm B- 175 cm C- 165 cm D- 155 cm

21- Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 120 m’den küçüktür ?
A- 100 m 2000 cm B- 20 000 mm C- 12 km D- 12 000 cm

22- Aşağıdaki uzunluklardan en kısa olanı hangisidir ?
A- 20 000 mm B- 200 cm C- 20 km D- 2 km

23- Ali’nin kardeşi Mehmet’in boyundan 1 m 7 cm daha uzundur.Mehmet 65 cm olduğuna göre
Ali’nin boyu kaç cm ‘dir ?
A- 102 cm B- 107 cm C- 127 cm D- 172 cm

24 25 cm ‘ si 8 TL olan kumaşın 1 m ‘si kaç TL’dir ?
A- 2 TL B- 4 TL C- 16 TL D- 32 TL

25- 1 m – 270 mm = ? işleminin sonucu kaç cm ‘dir ?
A- 830 cm B- 73 cm C- 730 cm D- 83 cm

26- Saatte 130 m yol giden bir bisikletli 4 saatte kaç cm yol gider ?
A- 52 000 cm B- 5 200 cm C- 520 cm D- 52 cm

27- Bir manifaturacı elindeki 30 metrelik kumaşın 250 cm ‘ sini satmıştır.Geriye ne kadar kumaşı kalmıştır ?
A- 37 m 50 cm B- 27 m 50 cm C- 37 m 40 cm D- 22 m 50 cm

28- Çevresi 24 m olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’ dir ?
A- 6 cm B- 7 cm C- 60 cm D- 600 cm
29- 23 m kumaşın önce 230 cm ‘ si sonra 350 cm ‘si satılmıştır.Kalan kumaş kaç cm ‘ dir ?
A- 2720 cm B- 1720 cm C- 780 cm D- 580 cm

30-2m23 cm’lik bir kumaşın 1m.13 cm’ si ile pantolon dikiliyor.Geriye kaç cm kumaş kalır?
A-120CM B-110cm C-135cm D-101 cm