Uzunluk Ölçme Birimleri 4. Sınıf Matematik

MİLİMETRE(MM)

ÖZELLİKLERİ:
En kısa uzunluk birimidir.
Böcekleri,kaleminucunu,tuşları,düğmeleri ölçerken kullanılır.
DÖNÜŞÜMLERİ:
• 10milimetre=1santimetredir.
• 100milimetre=1desimetredir
• 1000milimetre=1metredir.
• 10000milimetre=1dekametredir.
• 100000milimetre=1hektometre
• 1000000milimetre=1kilometre
ÖRNEK:
2,5Metrelik bir duvarı 3Metre olana kadar duvar döşenecektir. Kaç milimetre duvar döşenmesi gerekir?
CEVAP:
3Metre-2,5Metre=0,5Metre
1Metre=1000Milimetre
0,5X1000=500Milimetre duvar döşenmesi gerekir.
ÖRNEK:
50milimetrelik 6 çubuk uç uca gelecek şekilde birleştiriliyor. Çubuğun birleştirildikten sonraki uzunluğu kaç santimetredir?
CEVAP:
50milimetreX6çubuk=300milimetre
1santimetre=10milimetre
300milimetre:10milimetre=30santimetre çubuğun uzunluğudur.

SANTİMETRE (cm)

ÖZELLİKLERİ:
 Milimetreden sonra en kısa uzunluk birimidir.
 Kumanda,kalem,ayak,saç uzunluğu ölçüldüğü gibi daha birçok uzunluk öçülür.
DÖNÜŞÜMLERİ:
• 10santimetre=1desimetre
• 100santimetre=1metre
• 1000santimetre=1dekametre
• 10000santimetre=1hektometre
• 100000santimetre=1kilometre
ÖRNEK:
40santimetrelik bir çubuk her biri eş 5 parçaya ayrılıyor. Bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?
CEVAP:
40santimetre:5parçaya=8santimetre
ÖRNEK:
120santimetre uzunluğunda bir baltanın çeyreği kopmuştur. Baltanın kalan kısmı kaç santimetredir?
CEVAP:
1çeyrek=sayının 4 e bölümü
120santimetre:4=30santimetresi kopmuş
120santimetre-30santimetre=90santimetre kalan kısmı

DESİMETRE(DM)

ÖZELLİKLERİ:
 Metreden kısa santimetreden uzun bir uzunluk birimidir.
 Çiçeğin sapı, küpün bir ayrıtının uzunluğu bu uzunluk birimi ile ölçülebilir.
DÖNÜŞÜMLERİ:
• 10desimetre=1metre
• 100desimetre=1dekametre
• 1000desimetre=1hektometre
• 10000desimetre=1kilometre
ÖRNEK:
Bir ayrıtının uzunluğu 12desimetre olan bir küpün toplam ayrıtının uzunluğu kaç desimetredir.(Bir küpün 12 ayrıtı vardır)
CEVAP:
1ayrıt=12desimetre 12ayrıt=?
12ayrıtX12desimetre=144desimetre toplam ayrıt uzunluğu
ÖRNEK:
35desimetrelik bir anahtar 12desimetre uzunluğunda kapının ağzına sokulamıyor. Anahtarın kapının ağzına girebilmesi için anahtarın en az ne kadar kısaltmak gerekir?
CEVAP:
35desimetre anahtar-12desimetre kapı=23desimetre kısaltmak gerekir.

METRE(M)

ÖZELLİKLERİ:
 Boyumuzu ölçmede genellikle Metreden yararlanılır.
 Desimetreden büyük Dekametreden küçük bir uzunluk birimidir.
DÖNÜŞÜMLERİ:
• 10metre=1dekametre
• 100metre=1hektometre
• 1000metre=1kilometre
ÖRNEK:
150metre uzunluğundaki bir gökdelende 30 cam bulunmaktadır ve her cam arası uzunluk birbirine eşittir. İki cam arası uzunluk kaç metre olabilir?
CEVAP:
150metre:30cam=5metre iki cam arası uzaklık
ÖRNEK:
Bir kenarının uzunluğu 700 cm olan eşkenar üçgenin metre cinsinden çevre uzunluğu kaçtır?
CEVAP:
700santimetre(cm)=7metre(m)
7m+7m+7m=21metre eşkenar üçgenin çevre uzunluğu

Bir cevap yazın