Ünite Sonu Değerlendirme Sınavı 2. Sınıf Matematik

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1-“elli sekiz” sayısının rakam olarak yazılışı hangisidir?

A-85 B-58 C-83

2-“93” sayısında “3” sayısının basamak adı nedir?

A-birler basamağı B-onlar basamağı C-yüzler basamağı

3-“38” sayısında “3” sayısının basamak adı nedir?

A-birler basamağı B-yüzler basamağı C-onlar basamağı

4-“74” sayısında “7 sayısının basamak değeri kaçtır?

A-7 B-70 C-700

5-“96” sayısında “6” sayısının basamak değeri kaçtır?

A-6 B-60 C-600

6-“12-15-?-21” ritmik saymada “?” yerine hangi sayı gelmelidir?

A-16 B-20 C-18

7-“12-16-?-24” ritmik saymada “?” yerine hangi sayı gelmelidir?

A-18 B-20 C-22

8-“15-20-25-…” diye devam eden, kaçar ritmik saymadır?

A-5’er ritmik sayma B-4’er ritmik sayma C-3’er ritmik sayma

9-“3-7-11-…” diye devam eden örüntü kaçar ilerlemektir?

A-3’er ilerliyor B-5’er ilerliyor C-4’er ilerliyor

10-“24-34-44” diye devam eden örüntü kaçar ilerlemektedir?

A-3’er ilerliyor B-10’ar ilerliyor C-4’er ilerliyor

11-“78-76-74” diye devam eden örüntü kaçar geri sayılıyor?

A-2’şer geri sayılıyor B-3’er geri sayılıyor C-4’er geri sayılıyor

12-“27” sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinden küçüktür?

A-16 B-21 C-32

13-“75” sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinden büyüktür?

A-95 B-59 C-81

14-“39-26-73” sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A-73-39-26 B-26-39-73 C-39-73-29

15-“34-83-49” sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangisidir?

A-49-83-34 B-83-49-34 C-34-49-83

16-“84” sayısının en yakın onluğa yuvarlanışı hangi sayısıdır?

A-90 B-80 C-85

17-“28” sayısının en yakın onluğa sıralanışı hangi sayıdır?

A-30 B-20 C-35

18-“5 onluk + 2 birlik” ten oluşan sayı hangisidir?

A-51 B-25 C-52

19-”8 birlik + 4 onluk” tan oluşan sayı hangisidir?

A-84 B-48 C-86

1-B
2-A
3-C
4-B
5-A
6-C
7-B
8-A
9-C
10-B
11-A
12-C
13-B
14-A
15-C
16-B
17-A
18-C
19-B