Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazma 3. Sınıf Matematik

Başında sıfır olmayan üç rakamdan oluşan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir.

Bir basamaklı en küçük sayı ( 1 ) en büyük sayı ( 9 )’dur.

İki basamaklı en küçük sayı ( 10 ) en büyük sayı ( 99 )’dur.

Üç basamaklı en küçük sayı ( 100 ) en büyük sayı ( 999 )’dur.

Üç basamaklı doğal sayılar yüzlük ,onluk ve birlikten oluşur.

100 tane birlikten , 10 tane onluktan ise 1 tane yüzlük elde edilir.

Aşağıda rakamlarla verilen doğal sayıların okunuşlarını inceleyiniz.

892 : sekiz yüz doksan iki

590 : beş yüz doksan

608 : altı yüz sekiz

324 : üç yüz yirmi dört

Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazılışını inceleyiniz.

Altı yüz yetmiş iki : 672

Beş yüz doksan : 590

İki yüz sekiz : 208

Dört yüz altmış yedi : 467

 

Alıştırmalar:

Yüzler basamağında 6, onlar basamağında 8, birler basamağında 3 olan sayıyı yazınız.

Yüzler basamağında 3, onlar basamağında 5, birler basamağında 9 olan sayıyı yazınız.

Birler basamağında 0, yüzler basamağında 5, onlar basamağında 1 olan sayıyı yazınız.

Yüzler basamağında 4, birler basamağında 5, onlar basamağında 3 olan sayıyı yazınız.

Onlar basamağında 6, birler basamağında 8, yüzler basamağında 3 olan sayıyı yazınız.

Onlar basamağında 3, birler basamağında 7, yüzler basamağında 5 olan sayıyı yazınız.

Bir cevap yazın