Üç Basamaklı Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama 3. Sınıf Matematik

Üç basamaklı doğal sayılar en yakın onluğa yuvarlanırken öncelikle birler basamağına bakılır.

Örneğin:

Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olan sayılar önceki onluğa yuvarlanır.

Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar sonraki onluğa yuvarlanır.

Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.

241
315
426
473
544
532
687

Bir cevap yazın