Toplama ve Çarpma Arasındaki İlişki 2. Sınıf Matematik

TOPLAMA VE ÇARPMANIN AKRABALIĞI

*Doğal sayılarla yapılan toplama ve çarpma işlemi artışı ifade eder.

*Artışlar düzenli ve düzensiz olabilir.

2+3+3+4= 12 ( düzensiz artış)

2+2+2+2+2=10 ( düzenli artış)

. Çarpma, ritmik saymadır.

. Çarpma, toplamanın kısa yoludur.

. Çarpma, düzenli artıştır.

TOPLAMA İŞLEMİNİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİLİŞİ

ÖRNEK: 2+3+4+1= …. İşlemini sayı doğrusunda gösteriniz.

Sıfır noktasından sağa doğru sıra ile toplananlar kadar ayrı ayrı ilerleriz.( önce 2, sonra 3, daha sonra 4 ve en son da 1 birim)

İlerlenen her birim oklarla gösterilir.

Toplamı, (sonucu) sayı doğrusunun altından bir okla gösteririz.

Bir cevap yazın