Toplama İşleminde Toplamı Eşit İşlemler 2. Sınıf Matematik

MATEMATİKTE EŞİTLİK İFADESİ
Aşağıdaki ikili işlemlerden eşit olanları bulup aralarına ‘’= ‘’
sembolü koyalım.Eşit olan işlemlerin kutularını işaretleyelim.

6 + 5 …….. 7 + 4

9 + 6 ……. 12 + 3

17 + 5 …….. 19 + 4

8 + 6 ……. 13 + 2

16 + 7 …….. 20 + 3

15 + 4 ……. 12 + 6

14 + 8 …….. 7 + 14

11 + 9 ……. 18 + 2

23 + 7 …….. 21 + 8

19 + 8 ……. 22 + 6

15 + 6 …….. 17 + 4

Bir cevap yazın