Tartma Birimleri Arasındaki İlişkiler 4. Sınıf Matematik

Kütle , temel bir büyüklüktür. Birimi kilogramdır (kg). Cisimlerin kütleleri terazi ve baskül gibi aletler ile ölçülür.

Bizim öğreneceğimiz kütle ölçü birimleri ve kısaltmaları: (Tartma birimleri)

Tartma birimi Kısaltması Kullanım alanı

Gram mg Kimyasal Laboratuarlar

Gram g Kuyumcular, günlük hayat

Kilogram kg Günlük hayat

Ton t aKamyon,Tır vb , çok ağır nesneleri tartmada kullanılır.

Kilogram, gramın 1000 katıdır. Kısaca “kg” ile gösterilir.

1 kilogram = 1000 gram

1 kg = 1000 g

Gram, miligramın 1000 katıdır. Miligram kısaca “mg” ile gösterilir.

1 gram = 1000 miligram

1 g = 1000 mg

Ton, kilogramın 1000 katıdır. Ton kısaca “t” harfi ile gösterilir. Çok büyük kütleler ton ile ifade edilir.

1 ton = 1000 kilogram

1 t = 1000 kg

ORNEK:1-Bir lokantacı pazardan 12 kg.350 g. Domates ile 18 kg.400 g. patates aldı. Lokantacının

aldıklarının toplam kütlesini bulalım:

12 kg.350 g.+ 18 kg.400 g.=?

Önce Kg. ile Kg.lar toplanır:12 Kg+18 Kg=30 Kg.

Sonra g. İle g.lar toplanır :350 g+400 g=750 g.

Aldıklarının toplam kütlesi=30 Kg 750 g. olarak bulunup yazılır.

Şimdi siz çözünüz:

Kütlesi 60 Kg. plan bir halterci kendi kütlesinin 3 katını kaldırmıştır.Bu haltercinin kaldırdığı kütle kaç

Kg.dır? (N.Süleymanoğlu’ nu saygıyla anıyoruz)

Aşağıdaki dönüşümleri yapalım. (Ton – Kilogram)

1 t = 1000 kg 2000 kg = ………….. t
3 t = …………… kg 5000 kg = …………. .t
8 t = …………… kg 92000 kg= ………….. t
11 t = ………….. kg 10 000 kg= ………….. t
23 t = ………….. kg 25 000 kg = ……….. t
4 t 125 kg = ……………. kg 13 652 kg = ……… t ………..kg
8 t 350 kg = ……………. kg 17450 kg = ……… t ………..kg
14 t 622 kg = ……………. kg 29075 kg = ……… t ………..kg

Aşağıdaki dönüşümleri yapalım. (Kilogram – Gram)

1 kg = 1000 g 4000 g = …….. kg 4 kg 220 g = ………………. g
5 kg = …………. g 3000 g = …….. kg 7 kg 30 g = ……………….. g
2 kg = …………. g 8000 g = …….. kg 11 kg 136 g = ………………. g
10 kg = ……….. g 5 000 g = ……. kg 3520 g = ………. kg ……….. g
25 kg = ……….. g 22 000 g = …… kg 8788 g = ……… kg ………… g

Aşağıdaki dönüşümleri yapalım. (Gram – Miligram)

1 g = 1000 mg 3000 mg = …… g 2 g 250 mg = ………………mg
6 g = ………. mg 4000 mg = …….g 8 g 50 mg = ………………. mg
3 g = ………. mg 6000 mg = …… g 10 g 160 mg = …………….. mg
10 g = ………. mg 15 000 mg = …… g 3470 mg = …….. g ………… mg
17 g = ………. mg 24 000 mg = …… g 680 mg = ……. g …………… mg
40 g = ………. mg6 32 000 mg = …… g 8 574 mg = …….. g ……….. mg

Bir cevap yazın