Tam Sayılarla Toplama Çıkarma İşleminin Özellikleri

TAM SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

I. (–30) + (–30) = 0
II. (+15) – (–15) = 30
III. (+20) + (–20) = 0
IV. (+35) – (+25) = 10
Yukarıda verilen işlemlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV

(–6) + (–12) – (–18) işleminin sonucu kaçtır?

A) –36 B) 0 C) 18 D) 36

10 – (–2) işleminin sonucu kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

△+[(–3) – (–7) + (+6)] = 0△+(–3) – (–7) + (+6) = 0 eşitliğinin doğru olabilmesi için △△ sembolü yerine yazılması gereken tam sayı kaçtır?

A) –10 B) –8 C) 8 D) 10

Bir cevap yazın