Tam Sayılar Soruları 7. Sınıf Matematik

1. (-48):(-7-1)+(-3).(-2) işleminin sonucu kaçtır?
A)2 B)-12 C)12 D)-2

2. (14-20÷5)-(9-15÷3) işleminin sonucu kaçtır?

A)14 B)6 C)30 D)-30

3.[16÷(-8)].[(-4)+(-5).(-2)]işlemininsonucukaçtır?

A)-12 B)12 C)-9 D)9

4. -5-4.(2-5)-7işlemininsonucukaçtır?

A)-10 B)-24 C)-34 D)0

5. 3.(-4)-12:6+7 işleminin sonucu kaçtır?

A)+7 B)-7 C)11 D)3

6. -32:[-8-(-4)]-(15÷3+2) işleminin sonucu kaçtır?
A)1 B)-1 C)15 D)-15

7. (-36:9)+[6.(2-12)]işlemininsonucukaçtır?

A)4 B)-4 C)-64 D)56

8. Zeynepöğretmenintahtayayazdığı
-8-(-8)+(-15)-9:3 işlemine hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?
A)Naim-12 B)Fatma12
C)Yusuf-8 D)Alper-18

Bir cevap yazın