Etiket: Tam Sayılar Soruları 7. Sınıf Matematik

Tam Sayılar Soruları 7. Sınıf Matematik

1. (-48):(-7-1)+(-3).(-2) işleminin sonucu kaçtır? A)2 B)-12 C)12 D)-2 2. (14-20÷5)-(9-15÷3) işleminin sonucu kaçtır? A)14 B)6 C)30 D)-30 3.[16÷(-8)].[(-4)+(-5).(-2)]işlemininsonucukaçtır? A)-12 B)12 C)-9 D)9 4. -5-4.(2-5)-7işlemininsonucukaçtır? A)-10 B)-24 C)-34 D)0 5. 3.(-4)-12:6+7 işleminin sonucu kaçtır? A)+7 B)-7 C)11 D)3 6. -32:[-8-(-4)]-(15÷3+2) işleminin sonucu kaçtır? A)1 B)-1 C)15 D)-15 7. (-36:9)+[6.(2-12)]işlemininsonucukaçtır? A)4 B)-4 C)-64 D)56 8. Zeynepöğretmenintahtayayazdığı […]