Etiket: Dört Basamaklı Doğal Sayılar 4. Sınıf Matematik

Dört Basamaklı Doğal Sayılar 4. Sınıf Matematik

1- 4975 sayısının basamaklarını gösterelim. 2- 2543 sayısını abaküste gösterelim. 3- 6425 sayısının basamak değerlerini gösterelim. ALIŞTIRMALAR Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım. 3919 = …………………………………………. 5001 = …………………………………………. 1923 = …………………………………………. 9045 = …………………………………………. 6407 = ………………………………………….. Okunuşları verilen sayıları yazalım. İki bin yüz seksen bir : ………. Altı bin dokuz yüz elli sekiz : …………. […]