Etiket: Doğal Sayılar Kazanım Değerlendirme Testi 4. Sınıf Matematik

Doğal Sayılar Kazanım Değerlendirme Testi 4. Sınıf Matematik

1) “Beş yüz kırk iki bin iki” Yukarıdaki gibi okunan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)542.202   B)542.002   C)542.022   D)542.222 2) Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 binlik vardır? A) 548.622 B) 623.323 C) 982.458 D) 741.222 3) 32.564” sayısını oluşturan rakamların toplamı 29 olduğuna göre, yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 400.000 B)600.000 C)800.000 D)900.000 4) […]