Etiket: Çarpma İşlemini Anlamlandırma 2. Sınıf Matematik

Çarpma İşlemini Anlamlandırma 2. Sınıf Matematik

1. Aşağıda verilen çarpma işleminde terimlerin adları nedir ve bu terimler neyi gösterir? 2. Aşağıdaki çarpma işlemine uygun şekli çiziniz. 9×3= …….… 3. Yukarıda 2. sorudaki çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirip yeni işlemin şeklini çiziniz. ……….x……….= …….… 4. Aşağıdaki bilgilere göre çarpma işleminin şeklini çizip matematik cümlesini (işlem) yazınız. Grup sayısı: 6 Bir gruptaki varlık […]