Etiket: Basamak Değeri Problemleri 2. Sınıf Matematik

Basamak Değeri Problemleri 2. Sınıf Matematik

1-Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 35’tir? a)60 b)35 c)24 2- Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 54’tür? a)30 b)15 c)54 3- Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 22’dir? a)22 b)75 c)44 4- 51 sayısının onlar basamağındaki sayı 2 arttırılırsa yeni sayı kaç olur? a) 77 b) 75 c) 71 5- 21 […]