Etiket: 3 Basamaklı Doğal Sayılar 3. Sınıf Matematik

3 Basamaklı Doğal Sayılar 3. Sınıf Matematik

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım.   345 : Üç yüz kırk beş                                             660 : …………………………………………..   120 : …………………………………………     405 : ……………………………………………   288 : ………………………………………….    519 : …………………………………………….   Okunuşları verilen sayıları yazalım.   Altı yüz elli iki : 652                                              Dört yüz doksan altı : ………….   Üç yüz seksen beş : …………                               Yedi yüz […]