Etiket: 2019-2020 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Sınav

2019-2020 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı

1) Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.( 5P)  İki yüz altı bin kırk üç ……………………………………………..  Dört yüz doksan bin beş ……………………………………….  Elli üç bin yedi yüz on ………………………………………………  Altı yüz bin yetmiş dört ……………………………………………  İki bin on sekiz ……………………………………………….. TIKLA TAMAMINI İNDİR