Simetri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

Simetri Nedir? Simetri, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Yandaki A şekli d doğrusu etrafında katlanırsa B şekli ile üst üste gelir (çakışır). A ve B şekilleri d doğrusuna göre simetrik şekillerdir. Şekildeki d doğrusu ise simetri doğrusudur. Aşağıda bazı şekillerin simetrisini gösteren bir çalışma bulunmaktadır. Simetrisini göster butonuna basarak ilgili şeklin simetrisini görebilirsiniz.

HARFLERİN SİMETRİ DOĞRUSU

Aşağıda bazı harflerin simetri doğruları kırmızı çizgi ile gösterilmiştir. Görüldüğü gibi bazı harflerin 1 tane, bazı harflerin ise 2 tane simetri doğrusu bulunmaktadır. Harflerin veya rakamların birden fazla simetri doğrusu olabilir.

Şekilde 3 ve 8 rakamlarının simetri doğrusu gösterilmiştir. 3 rakamının 1 tane, 8 rakamının ise 2 tane simetri doğrusu olduğu görülmektedir.

DÜZLEMSEL ŞEKİLLERDE SİMETRİ
Düzlemsel şekillerde;
» Yatay,
» Dikey veya
» Köşegen simetri doğruları bulunabilir.

Şimdi kare, dikdörtgen, ikizkenar ve eşkenar üçgenlerin simetri doğrularını şekiller üzerinde çizerek inceleyelim.

Dikdörtgende karşılıklı kenarların orta noktalarından geçen 2 tane simetri doğrusu çizilebilir. Bazı öğrencilerimizin köşegenleri de simetri doğrusu olarak çizdiğini gözlemledim. Dikdörtgende köşegenden simetri doğrusu çizilemez.

NOT:
» Simetri doğrusu üzerindeki her noktanın simetriği kendisidir.
» Simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıkları birbirine eşittir.
» Doğruya göre simetri ile aynaya göre simetri aynıdır.

Bir cevap yazın