Sene Başı Seviye Tespit Sınavı 4. Sınıf Matematik

1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Okunuşları verilen sayıları da rakamlarla yazınız.
528 : ………………………………………….
346 : ………………………………………….
555 : ………………………………………….
Altı yüz on dokuz : ………………………….
Dokuz yüz : …………………………………

2. Aşağıdaki sayıların önlerindeki boşluklara, okunuşu doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazalım.
( ) 245 : yüz kırk beş
( ) 623 : altı yüz yirmi üç
( ) 916 : dokuz yüz on altı
( ) 105 : yüz elli
( ) 357 : üç yüz elli yedi

3. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım.
26 : ……. 64 : …….. 43 : ……….

4. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.
475 : ……….. 132 : ………. 648 : ……….

5. Boşluklara ”>” , “<” ve “=” sembollerinden uygun olanı yazalım.
175 ……. 216 623 ……. 570
123 ……. 234 274 ……. 274
910 ……. 910 876 ……. 321

6. Şenay tanesi 2 TL olan kalemlerden 8 tane alır. Şenay kasiyere 20 TL verdiğine göre ne kadar para üstü alır?
A) 4 TL B) 3 TL C) 2 TL

7. Yağız, 97 sayfalık kitabın 22 sayfasını okudu. Kalanını günde 5 sayfa okuyarak bitirmek istiyor. Yağız kitabı kaç günde bitirir?

8. Aşağıdaki altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik saymaları devam ettirelim.
6 – ……. – …….. – …….. – …….. – ……… – …….. – …….. – …….. – ……..

7 – ……. – …….. – …….. – …….. – ……… – …….. – …….. – …….. – ……..

8 – ……. – …….. – …….. – …….. – ……… – …….. – …….. – …….. – ……..

9 – ……. – …….. – …….. – …….. – ……… – …….. – …….. – …….. – ……..

9. Melis : Boyum 1 m’den uzun, 1m 50 cm’den kısadır. Buna göre Melis’in boyu kaç santimetre olabilir?

A. 160 cm B. 155 cm C. 145 cm

10. Demet’in kumbarasından 2 tane 20 TL,
3 tane 10 TL, 5 tane 5 TL çıkmıştır. Demet’in kaç TL parası vardır?

A. 85 B. 95 C. 75

11. Irmak 29 yaşında, Büşra ise Irmak’tan 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 36 B) 65 C) 72

12. “4 – 7 – 9”
Yukarıdaki sayılar kullanılarak oluşturulacak üç basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?
A) 794 B) 479 C) 974