Sayıların Okunuş Ve Yazılışları 3. Sınıf Matematik

1) Hangi sayının okunuşu “üç yüz yetmiş altı” dır?
A) 307 B) 736 C) 376

2) Hangi sayının okunuşu “yedi yüz iki” dir?
A) 702 B) 207 C) 720

3) Hangi sayının okunuşu “dört yüz otuz dört” tür?
A) 444 B) 443 C) 434

4) Hangi sayının okunuşu “ondört” tür?
A) 014 B) 104 C) 410

5) Hangi sayının okunuşu “yediyüz yetmiş yedi” dir?
A) 707 B) 777 C) 770

6) Hangi sayının okunuşu “dokuz yüz on bir” dir?
A) 911 B) 119 C) 191

7) Hangi sayının okunuşu “beş
yüz on dokuz” dur?
A) 591 B) 519 C) 915

8) Hangi sayının yazılışı “238”
dır?
A) iki yüz seksen üç
B) iki yüz on sekiz
C) iki yüz otuz sekiz

9) Hangi sayının yazılışı “447 dır?

A) dört yüz seksen yedi
B) dört yüz kırk yedi
C) dört yüz otuz yedi

10) Hangi sayının yazılışı “908” dır?

A) dokuz yüz sekiz
B) dokuz yüz yirmi sekiz
C) dokuz yüz otuz sekiz

Bir cevap yazın