Sayıları Karşılaştırma 2. Sınıf Matematik

1)Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

36,17,81 43, 21, 94 21, 69,67
                 

 

54, 16, 57 29, 67,91 33, 69, 73
                 

 

2)Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

9, 28, 36 45, 34, 49 92, 24, 66
                 

 

34, 19, 81 100, 47, 12 54, 68, 90
                 

 

3)Verilen sayılardan küçük ve büyük bir sayı yazınız.

…………..,45,…………….          ………….57……………        ……………91…………………        ………………12………………..

 

…………….89…………….           …………34…………….        ………….19………………         ……………71…………………

 

………45……………………….          ………..78…………….        ………..8…………..           …………67…………….

 

 

4) Boşluklara büyüktür, küçüktür ve eşittir ifadelerinden uygun olanı yazınız.

56 sayısı ………………………………………………..28’den 72 sayısı ……………………………..36’dan
43 sayısı ………………………………………………..96’dan 69 sayısı ……………………………70’den
27 sayısı ………………………………………………..28’den 5 sayısı ……………………………..19’dan
34 sayısı ……………………………………………………43’den 25 sayısı …………………………… 25’e
28 sayısı …………………………………………………… 14’ten 39 sayısı ………………………  49’dan

 

5) Cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.(Küçüktür, büyüktür, eşittir)

  • 67, 96’dan daha ………………………………………………………………………………..
  • 45, 37’den daha………………………………………………………………………………….
  • 54, 54’e ……………………………………………………………………………………
  • 11, 91’den daha………………………………………………………………………

99, 69’dan daha………………………………………………………………………………

Bir cevap yazın