Sayı Örüntüsü Testi 1. Sınıf Matematik

Soru 1) 1-2-3-4-….-6-7 noktalı yere hangi sayı gelir?

a)5                                         a)7                                    c)8

 

Soru 2) 2-4-6-8-…….-12-14-16-…..-20-22-24 noktalı yerlere hangi sayılar gelir?

a)10-18                                 b)10-20                           c)12-16

 

Soru 3) 5-10-15-…….-25 noktalı yere hangi sayı gelir?

  1. a) 25 b)20                                  c)30

 

Soru 4) 1-3-5-…..-9-11-…..-15 noktalı yerlere hangi sayılar gelir?

a)7-10                                 b)8-13                             c)7-13

 

Soru 5) 4-10-16-…….-28 noktalı yere hangi sayı gelir?

a)22                                     b)20                                 c)24

 

Soru 6) 1-2-4-7-…..-16 noktalı yere hangi sayı gelir?

a)10                                    b)11                                 c)12

 

Soru 7) 10-20-30-40-…….-60-70-…….-90-100 noktalı yerlere hangi sayılar gelir?

a)50-80                              b)50-60                            c)60-70

 

Soru 8) 20-19-18-17-…..-15-14 noktalı yere ne gelir?

a)15                                    b)16                                   c)18

Soru 9) 12-9-6-…….-0 noktalı yere hangi sayı gelir?

a)4                                       b)5                                    c)3

 

Soru 10) 0,5,8,10,2,3,4,1,7,6,9 verilen sayıları sırasıyla yerleştiriniz.

Cevap:

Bir cevap yazın