Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler Kurma Ve Çözme 1. Sınıf Matematik

ÇIKARMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER KURALIM ve ÇÖZELİM-1 Verilen sayıları kullanarak çıkarma işlemi gerektiren bir problem kuralım ve çözelim. 8 ile 3 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………   9 ile 2 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 10 ile 6 sayılarını kullanalım. Şekil ile gösterelim. İşlem yapalım. […]

Tartma Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

TARTMA Varlıkların ve nesnelerin kütlesini ölçme işlemine tartma denir. Bütün varlıkların ve nesnelerin bir kütlesi vardır. Madde miktarına kütle denir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle ölçüsü birimi kilogramdır. Kilogram kısaca “ kg “ harfleri ile gösterilir. Kilogramdan daha küçük kütleleri ölçmek için gram ölçü birimi kullanılır. Gram kısaca “ g ” harfi ile […]

2. Sınıf Matematik Karışık Problemler

A. Helen bahçelerindeki bir ağaçtan 49 tane diğerinden 36 tane elma topladı. Toplam kaç elması oldu? B. Alinda’nın 39, Ayaz’ın 35, Seyfican’ın 12 bilyesi var. Bilyelerini birleştirirlerse kaç bilyeleri olur? C. Ömer’in 38 lirası var. Emir Ali’nin parası Ömer’in parasından 14 lira eksik. Paralarının toplamı kaç liradır? Ç. Gaye’nin 7tokası vardır. İlkim’in tokaları Gaye’nin tokalarının […]

2. Sınıf Matematik Çarpma Problemleri

1- Ali kumbarasına her gün 5 lira atıyor. Ali’nin bir hafta sonunda kaç lirası olur: 2- Apartmanımız 6 katlıdır. Her katta üç daire olduğuna göre apartmanımızda kaç daire vardır? 3- 7 arkadaş bir ellerinin parmaklarını boyamışlardır. Kaç parmak boyanmıştır? 4- Bir sınıfta 9 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturduğuna göre bu sınıfta kaç öğrenci […]