Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi 2022-2023

……………………………………..ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı matematik dersi sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantımızı ……/09.2022 günü saat 9.30’da okulumuzun …… sınıfında aşağıda adları yazılı öğretmenlerin katılımı ve aşağıdaki gündem maddelerine göre yapmak istiyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…/09/2022
…………………..
Matematik Zümre Başkanı

TIKLA – İNDİR