Model Kullanarak Onluk Ve Birliklere Ayırma 2. Sınıf Matematik

Baloncunun elinde 1 tane onluk, 4 tane birlik balon grubu vardır.

ONLUKLAR BİRLİKLER
      1 ONLUK 4 BİRLİK

 14

Baloncunun elinde 14 tane balon vardır.

2 onluk ve 3 birlikten oluşan sayı 23 ‘tür

Bir cevap yazın