Matematik 3. Sınıf Toplama Problemleri

1 )0,5,1,6  rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

 

2) 0,3,7,6,1   rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük tek sayı ile,üç basamaklı  en küçük tek sayının toplamı kaçtır?

 

3) Üç kardeşin sıra numaraları 3 basamaklı ve birbirinden farklı doğal sayılardır.3 kardeşin sıra numaraları toplam en az kaçtır?

4)698 sayısının hangi rakamının basamak değeri daha büyüktür?

5)  70A   sayısı çift sayıdır.A yerine gelebilecek olan  sayıların toplamı kaçtır?

6) 3 basamaklı en küçük sayı ile,1 yüzlük -3 onluk-7 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır?

 

7)Ali her gün yürüyüş yapıyordu.1.gün 200 metre,2.gün 400 metre, 3.gün ise 380 metre yürüyüş

yapmış.Ali 3 günde toplam kaç metre yürüyüş yapmıştır?

 

8)Bir okulda 126 kız,kızlardan 346 fazla erkek öğrenci vardır.Okulun öğrenci sayısı kaçtır?

 

9)Bir yumurta kolisinde 30 yumurta olduğuna göre,7 yumurta kolisinde toplam kaç yumurta

vardır?(çarpma işlemi ile yapınız)

 

10) 576 misketimin 223 tanesini  Nehir’e  216 tanesini Ravza’ya verdim.Geriye kaç misketim

kaldı?(Önce toplama sonra çıkarma işlemi ile yapınız)

11)Bir çiftlikte 74 keçi,Keçilerden 27 fazla tavuk,tavuklardan 18 fazla koyun vardır.Çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır?

12)Kitapçıdan sınıfımıza 5 düzine kitap aldık.Kitapların tanesi 7 tl ise tüm kitapların fiyatı kaç liradır?

Bir cevap yazın