Litre ve Mililitre Arasındaki İlişki 4. Sınıf Matematik

Sıvılar litre ile ölçülür. Litre kısaca “L” ile gösterilir.
1L = 1000 mililitredir. Mili litre kısaca “ mL” ile gösterilir.
1 L = 1000mL = 2 X 500mL = 4 X 250 mL
500mL = yarım litre 250 mL = çeyrek mililitre
1 L = 2 yarım litre 1 L = 4 çeyrek litre

Verilen ifadeleri doğru sonuçları ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

Bir cevap yazın