Lise Matematik Online Sene Sonu Zümresi

…………………………………………………….LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KEÇİÖREN / ANKARA

 

2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem Sene Sonu Matematik Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, 24.06.2020 Çarşamba  günü saat 10.30’da  online olarak aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 1.                   06. 2020

 

Matematik Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

1 )   Açılış ve yoklama,

2 )   İkinci dönem zümre toplantı kararlarının yeniden ele alınması ,eksik hususların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,

3 )    Öğrenci başarı durumlarının konuşulup değerlendirilmesi,

4 )   Derslerin öğretim ve kazanım programlarına yönelik olarak uyumlu bir şekilde yürütülmesinin raporlandırılması,

5 )   Zümreler arası yapılmış olan işbirliği faaliyetlerinin konuşulması,

6 )   Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

7 )   Covid 19 salgını çerçevesinde  öğrenme  kazanımlarına  ilişkin  eksikliklerin  giderilmesine yönelik  tedbirler, olması  gereken  tamamlayıcı  eğitim  faaliyetleri, eğitim  sürecinin  kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisine yönelik planlar ve faaliyetlerin planlanması

8 )   Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi

9 )   Kapanış.

 

 1. 06. 2020

UYGUNDUR

 

Okul Müdürü

 

2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………………………………………………………..LİSESİ

SENE SONU MATEMATİK ZÜMRESİ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi          :   24 / 06 / 2020

Toplantı Yeri             :   ONLİNE

Toplantı Saati                        :   10.30

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1 )   Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı zümre başkanı                                başkanlığında zoom üzerinden görüntülü olarak tüm öğretmenlerin katılımıyla başladı.

 

2 )   İkinci dönem zümre toplantı kararlarının yeniden ele alınması ,eksik hususların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,

Bu yıl eğitim öğretim çalışmalarının 13 Mart 2020 tarihine kadar programa uygun olarak işlendiği ,bu tarihten itibaren tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren düzenli olarak hazırlanan etkinliklerin whatsapp uygulaması üzerinden  ve EBA’dan öğrencilere  yollandığı ve takibinin yapıldığı söylendi.

Uzaktan eğitim sürecinde de yıllık planımızda yer alan kazanımlar verilmeye çalışıldı.

 

3 )   Öğrenci başarı durumlarının konuşulup değerlendirilmesi,

Covid-19 salgını sebebiyle okulların 16 Mart 2020 tarihinde kapanmasından dolayı 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencileri ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılamadığı vurgulandı. Bakanlığın aldığı karar gereği öğrencilerin 1. dönem notlarının 2. dönem de geçerli olduğu vurgulandı.

 

4 )   Derslerin öğretim ve kazanım programlarına yönelik olarak uyumlu bir şekilde yürütülmesinin raporlandırılması,

16 Mart 2020 tarihine kadar her ders için sene başında hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda öğrencilere kazanımların verildiği söylendi.Uzaktan eğitim süresince de whatsapp , zoom uygulaması üzerinden, EBA TV’ den ve EBA’dan diğer kazanımların da verilmeye çalışıldığı belirtildi.

 

5 )   Zümreler arası yapılmış olan işbirliği faaliyetlerinin konuşulması,

16 Mart 2020 tarihine kadar diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği ve esasların belirlenmesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Tüm derslerde birliktelik sağlanmış olup, yıllık plan uygulanırken aynı anda çalışmalar yapıldı.

Hazırlanan dökümanlar, farklı etkinlikler paylaşılarak ortak bir çalışma ortamı sağlandı.

Ders dışında da fikir alış-verişi yapılarak öğrencilerimize daha faydalı nasıl olunabileceği konusunda çalışmalar yapıldı.

Uzaktan eğitim sürecinde de zümreler arası işbirliği sağlanmaya devam etmiştir.

Plana uygun olarak çocuklara vermemiz gereken kazanımlar her öğretmenin kendi sınıfı düzeyine uygun bir şekilde etkinlikler hazırlayarak whatsapp ve EBA üzerinden öğrencilere gönderilmiştir.

Gönderilen ödev ve etkinliklerin kontrolü yapılmış eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

 

6 )   Covid 19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

 1. EBA TV ‘yi öğrencilerin izlemeleri için öğrenciler bilgilendirildi. Buradan anlatılan konular üzerinden etkinlik ve çalışmalar verileceği söylendi.
 2. EBA üzerinden öğrencilere etkinlik ve çalışmalar gönderildi. Bu gönderilen etkinlik ve çalışmalar kontrol edilerek eksik ve yanlışlar giderilmeye çalışıldı.

Gönderilen çalışmalar ve paylaşımların geri dönütleri alındı. Eba’ya ilk zamanlarda girişlerde sıkıntı olduğu için daha az öğrenci  girebilirken daha sonra daha fazla öğrenci girebildiği görüldü.

 1. ” Evde Kal Öğretmenin Yanında Projesi” kapsamında tüm öğrenciler telefonla bazen görüntülü bazen de görüntüsüz olarak arandı. Gerekli yönlendirmeler ve destek sağlandı. İki haftalık ara raporlar ve aylık genel raporlar dolduruldu.
 2. Yaşanan salgın üzerine videolar, dijital ortamda gerekli paylaşımlar yapılarak, sürecin en sağlıklı ve verimli geçirilmesi için bilgilendirmeler yapılmıştır.
 3. EBA da uygulanan uzaktan eğitim programının bilgilendirilmesi düzenli bir şekilde gerçekleşti. Öğrencinin motivasyonu için çalışmalar yürütüldü.
 4. EBA canlı dersler büyük oranda eksiksiz bir şekilde yerine getirildi.

Bazı arkadaşlar tarafından EBA canlı dersler dışında Zoom aracılığıyla ekstra canlı dersler yapıldı.

 1. Bakanımızın konuşması tüm velilerimize ulaştırıldı.
 2. Okul müdürlüğümüzden gelen ve veli ve öğrencilerimizi ilgilendiren bütün mesajlar ilgililere iletildi.
 3. Yoğun çalışmalarımız neticesinde öğrencilerimiz bu süreci bir tatil değil, uzaktan eğitim olduğu bilincine vardılar. Müfredatımızı 19 Hazirana kadar eksiksiz yerine getirdik. Bu süreçte internet eksikliği veya başka sebeplerden bazı öğrencilerin düzenli olarak derse katılmaması sürecin en olumsuz yanı olmuştur. Derse katılamayan öğrencilerimize uyarılarda bulunduk.

 

7 )   Covid 19 salgını çerçevesinde  öğrenme  kazanımlarına  ilişkin  eksikliklerin  giderilmesine yönelik  tedbirler, olması  gereken  tamamlayıcı  eğitim  faaliyetleri, eğitim  sürecinin  kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisine yönelik planlar ve faaliyetlerin planlanması,

        Yüz yüze eğitim sürecinde işleyemediğimiz derslerin kazanımlarının normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tamamlayıcı eğitim planı yapılarak belirlenen süre içinde yüz yüze sınıf ortamında işlenmesine karar  verilmiş olup işlenmeyen kazanımların üç haftalık sürece  göre  dağılımı yapılarak  eğitim planı hazırlanmıştır.

 

9. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

HAFTA

 

KONU

 

KAZANIMLAR

1. HAFTA  

9. 5. 1.  Üçgenlerde Temel Kavramlar

 

 

 

9. 5. 1. 1.  Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.

9. 5. 1. 2.  Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

9. 5. 1. 3.  Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

9. 5. 2.  Üçgenin Yardımcı Elemanlar 9. 5. 2. 1.  Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.

9. 5. 2. 2.  Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.

9. 5. 2. 3.  Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.

9. 5. 2. 4.  Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

2. HAFTA 9. 5. 3.  Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik  

9. 5. 3. 1.  İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

9. 5. 3. 2.  İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

9. 5. 3. 3.  Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru
parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.

9. 5. 3. 4.  Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

9. 5. 4.  Dik Üçgen ve Trigonometri  

9. 5. 4. 1.  Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.

9. 5. 4. 2.  Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.

9. 5. 4. 3.  Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.

3. HAFTA  

9. 5. 5.  Üçgenin Alanı

 

9. 5. 5. 1.  Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

9. 6. 1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri  

9. 6. 1. 1.  Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

9. 6. 2.  Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. 6. 2. 2.  Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

 

 

10. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

HAFTA

 

KONU

 

KAZANIMLAR

1. HAFTA  

10. 5. 1.  Çokgenler

 

10. 5. 1. 1.  Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

 

10. 5. 2.  Dörtgenler ve Özellikleri

 

10. 5. 2. 1.  Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

2. HAFTA  

10. 5. 3.  Özel Dörtgenler

 

10. 5. 3. 1.  Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

3. HAFTA  

10. 6. 1.  Katı Cisimler

 

10. 6. 1. 1.  Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

 

 

11. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

HAFTA

 

KONU

 

KAZANIMLAR

1. HAFTA  

11. 5. 1.  Çemberin Temel Elemanları

 

11. 5. 1. 1.  Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.

11. 5. 1. 2.  Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

 

11. 5. 2.  Çemberde Açılar

 

11. 5. 2. 1.  Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

 

11. 5. 3.  Çemberde Teğet

 

11. 5. 3. 1.  Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

2. HAFTA  

11. 5. 4.  Dairenin Çevresi ve Alanı

11. 5. 4. 1.  Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.
11. 6. 1.  Katı Cisimler  

11. 6. 1. 1.  Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

3. HAFTA  

11. 7. 1.  Koşullu Olasılık

 

11. 7. 1. 1.  Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.

11. 7. 1. 2.  Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

11. 7. 1. 3.  Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

 

 

11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

HAFTA

 

KONU

 

KAZANIMLAR

1. HAFTA  

11. 3. 1.  Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

 

11. 3. 1. 1.  Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili problemler çözer.

11. 3. 1. 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer.

2. HAFTA  

11. 3. 2.  Bilinçli Tüketici Aritmetiği

 

11. 3. 2. 1.  Gelir-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur.

11. 3. 2. 2.  Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır.

3. HAFTA  

11. 4. 1.  Çemberin Temel Elemanları

 

11. 4. 1. 1.  Çemberin temel elemanlarını tanır.

 

11. 4. 2.  Çemberde Açılar

 

11. 4. 2. 1. Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

 

11. 4. 3.  Dairenin Çevresi ve Alanı

11. 4. 3. 1.  Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

 

8 )   Covid 19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi:

Covid 19 hastalığı, virüsün yayılması, virüsten korunma konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi,

Sınıf  kapısının tenefüs süresinde açık kalmasının sağlanması,

Okul ve sınıfta yedek maske , dezenfektan ve kolonyaların bulundurulması,

Öğrencilerin sınıf içinde yerlerinin belirlenip sosyal mesafeye uygun olacak şekilde oturmalarının sağlanması, gerekmedikçe  yer  değişikliği  yapılmaması,

Yüz yüze eğitim sürecinde işleyemediğimiz derslerin kazanımlarının  tamamlayıcı eğitim planı yapılarak belirlenen süre içinde yüz yüze sınıf ortamında işlenmesi,

Öğrencilerin sosyal – duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması,

Sınıfların sık sık havalandırılması, temizliğinin düzenli olarak yapılması,

 

9 )   Zümre başkanımız                                   iyi dilek ve temennilerde bulundu. Tüm öğretmenlere teşekkür edilerek toplantı sona erdi.

 

ALINAN KARARLAR

1 )   Derslerimizde işlenmeyen kazanımların  tespit edilerek  yüz yüze eğitim sürecinde işlenmesi için tamamlayıcı eğitim planlarının yapılmasına,

 

2 )   Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine,

3 )   2020 – 2021 eğitim öğretim yılı sene başı zümresinde “Covid-19 ile ilgili alınacak tedbir ve hijyen kuralları” maddesinin eklenmesine,

 

4 )   Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına,

 

5 )   Öğretmenlerin yaz tatili sürecinde kendilerini uzaktan – online eğitimlere hazırlamak için gerekli araştırmaları yapmasına karar verildi.

 

6 )   Pandemi sürecince gündemin takip edilmesine ve öğrencilere bilgilendirmelerin sık sık yapılmasına karar  verilmiştir.

 

 

 

Matematik Öğretmeni                       Matematik Öğretmeni                       Matematik Zümre Başkanı

 

 

 

Matematik Öğretmeni                       Matematik Öğretmeni                             Matematik Öğretmeni

 

 

 

Matematik Öğretmeni                       Matematik Öğretmeni

UYGUNDUR

 

Okul Müdürü

Bir cevap yazın