Kolay Kesir Problemleri 3. Sınıf Matematik

KESİR PROBLEMLERİ 1 (Başlangıç Seviyesi)

1) 12’nin üçte biri kaç eder?

2) 16’nın dörtte biri kaç eder?

3) Deniz, kumbarasında bulunan 30 liranın beşte biri ile kitap almıştır. Buna göre Hakan, kitap için kaç lira ödemiş olur?

4) Bir manav, portakal kasasında bulunan 42 kilogram portakalın altıda birini sattığına göre satılan portakalın miktarı kaç kilogramdır?

5) Bir sınıfta bulunan 28 öğrencinin yedide biri bağlama çalabilmektedir. Buna göre bu sınıfta bağlama çalabilen öğrenci sayısı kaçtır?

6) Dedem, 70 yaşındadır. Benim yaşım, dedemin yaşının beşte biri kadar olduğuna göre benim yaşım kaçtır?

7) Hakan, 78 liranın altıda biri ile kendisine bir oyuncak alıyor. Buna göre oyuncağın fiyatı kaç lira olur?

8) Bahçemizde bulunan 84 tane ağacın yedide biri akasya ağacıdır. Buna göre bahçemizde bulunan akasya ağaçlarının sayısı kaçtır?

9) Bir parkın ağaçlarına konmuş olan 96 tane kuşun dörtte biri serçedir. Buna göre, bu parkın ağaçlarına konmuş olan serçelerin sayısı kaçtır?

10) Bir minibüs 114 kilometrelik yolun üçte birini gittiğine göre, kaç kilometre yol almış olur?