Kilometre Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

UZUNLUK ÖLÇME KİLOMETREYİ TANIYALIM

Mesafe işaret levhaları, yerleşim yerlerine olan uzaklıkları bildirir. Bu işaret levhaları otoyollarda her 20 kilometrede bir konulur.

Şehirlerin birbirleriyle uzaklıklarının ölçümünde hangi ölçü birimi kullanılmaktadır?

Tartışınız.

Şehirlerin birbirleriyle olan uzaklıklarının ölçümünde kilometre birimi kullanılmaktadır.

Kilometre uzunluk ölçme birimlerinin en büyüğüdür.

Çok uzun mesafeleri ölçmek için kullanılır.

Kısaca küçük km harfleri ile gösterilir.

1 km = 1000 m’dir.

Yani metre, kilometrenin binde biridir.

Genelde km yol ölçmek için kullanılır.

Sınır uzunlukları gibi çok uzun mesafelerin ölçümlerinde metre yerine kilometre birimi kullanılır.

İki şehrin arasındaki uzaklık kilometre birimi ile ifade edilir.

Ankara ile İstanbul’un arasındaki mesafe 452 kilometredir.

Şehirler arası mesafeler, sınırların uzunlukları, göllerin çevre uzunlukları, ülkeler arasındaki mesafeler, petrol boru hatlarının uzunlukları, kara ve demir yolu uzunlukları kilometre birimi ile ifade edilir.

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara gelmesi gereken anahtar kelimeyi yazarak tamamlayın.

* Şehirler ve ülkeler arası mesafeleri ………………… ile ifade ederiz.
* Kilometreyi kısaca …… ile gösteririz.
* Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık 666 ……………… ‘dir.
* Japonya’daki Maglev treni saatte 603 …………… yol alarak kendi rekorunu kırdı.
* Bir maraton koşucusu üç saatte 42 ……………… koştu.

Bir cevap yazın