Kilometre Etkinliği 3. Sınıf Matematik

3.SINIF MATEMATİK UZUNLUK ÖLÇME “KİLOMETRE” ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

A – Aşağıdaki cümlelerde boşluklara gelmesi gereken anahtar kelimeyi yazarak tamamlayın.
* Şehirler ve ülkeler arası mesafeleri ……………………………… ile ifade ederiz.
* Kilometreyi kısaca ………… ile gösteririz.
* Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık 666 …………………………………… ‘dir.
* Japonya’daki Maglev treni saatte 603 …………………………… yol alarak kendi rekorunu kırdı.
* Bir maraton koşucusu üç saatte 42 …………………………… koştu.

B – Aşağıdaki tabloyu, uygun birimleri X ile işaretleyerek tamamlayın.

C – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyin.

1 – Şehirler arası uzaklık hangi ölçme birimi ile ifade edilir?
A) metre B) santimetre C) kilometre

2 – Kilometrenin kısaltması hangisidir?
A) km B) kim C) kmt

3 – Evi ile okulunun arası 2 km olan Aslı, okula gidip dönmek için kaç kilometre yürür?
A) 4 km B) 2 km C) 1 km

4 – 1 kilometre kaç metredir?
A) 10 m B) 1000 m C) 100 m

5 – Aşağıdakilerden hangisi kilometre ile ifade edilemez?
A) Köyümüzün yaşadığımız şehre uzaklığı B) Arabanın saatteki hızı C) Çantamızın ağırlığı

D – Aşağıda verilen kilometre birimiyle ilgili problemleri çözün.

1 – Ceyda, bisikletiyle 13 km gitti ve mola verdi. Sonra 24 km daha gitti ve tekrar mola verdi. Daha sonra 11 km daha gitti ve varacağı yere vardı. Ceyda, bisikletiyle toplam kaç km yol gitmiştir?

2 – Müjdat Bey, İstanbul’dan Ankara’ya 450 km, Ankara’dan Tokat’a 367 km yol yapmıştır. Buna göre Müjdat Bey, toplam kaç km yol yapmıştır?

3 – Büyük Menderes Nehri 584 km, Küçük Menderes Nehri 450 km uzunluğundadır. Büyük Menderes Nehri, Küçük Menderes Nehri’nden kaç kilometre uzundur?

4 – 78 kilometrelik bir yolda her 6 kilometrede bir radarla hız kontrolü yapılmaktadır. Buna göre bu yolda kaç tane hız kontrol kamerası vardır?

5 – 84 kilometrelik demiryolu döşemesi 7 ayda bitirilmiştir. Buna göre ayda kaç km ray döşenmiştir?

Bir cevap yazın