Kesirler Pay, Payda, Kesir Çizgisi 3. Sınıf Matematik

Pay, Payda, Kesir Çizgisi

Bir bütünün eş parçalarını gösteren sayılara “kesir” denir. Kesirler pay, payda ve kesir
çizgisinden oluşur.

Yaş pasta 8 eş parçaya bölünmüş, 1 parçası alınmıştır.

Alınan parça, 1/8 şeklinde gösterilir.

Şekillerin boyalı kısımlarına karşılık gelen kesirleri örnekteki gibi yazalım.

Şekillerin boyalı kısımlarına karşılık gelen kesirleri yazalım, okunuşlarını örnekteki
gibi yukarıdan aşağıya yazalım.