Kesirler Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

KESİR: Bir bütünün eş parçalarından birini ya da bir kaçını gösteren sayıdır.

»BÜTÜN: Bölünmemiş, parçalanmamış varlıklara denir.

»YARIM: İki eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir.

»ÇEYREK: Dört eş parçaya bölünmüş bütünün, her parçasına denir.

★ Kesir sayısındaki terimlerin adlarını ve görevlerini bir örnek üzerinde açıklayalım:

★ Yukarıdaki kesir sayısını 2 şekilde okuyabiliriz:

1-Yukarıdan aşağıya doğru okuma:Bir bölü dört

2-Aşağıdan yukarıya doğru okuma:Dörtte bir

»BİRİM KESİR:Bir bütünden ayırdığımız eş parçalardan her birine denir.

Kısaca, payı 1 olan kesirlere birim kesir denir.

ÖRNEK: 4 arkadaş 1 tam(bütün) elmayı eşit bir şeklide paylaştılar.

Ezgi,Kemal,Salih ve Murat 1 tam (bütün) elmayı eşit olacak şekilde paylaştılar. Böylece her birine, elmanın ‘i düştü.Yani her çocuk bütün elmanın birim kesir kadarını yemiş oldu.

KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

Payı paydasından küçük olan kesirler, sayı doğrusunda ” 0 ile 1” arasındadır. Bu durumdaki bir kesri sayı doğrusunda göstermek için “0 ile 1” arası payda kadar eşit sayıya bölünür. Pay kadarı alınır (işaretlenir).

ÖRNEK: 3/7‘ü sayı doğrusunda göstermek için önce “0 ile 1” arası payda kadar yani 7 eş parçaya bölünür. Sonra da pay olan 3 kadar parça alınır (işaretlenir).