Kesirler Değerlendirme Soruları 3. Sınıf Matematik

KESİRLER SORULARI

1 – Kesirlerin okunuşlarını yazınız.( İki şekilde )

2- Aşağıdaki şekillerin taralı kısımların gösterdiği kesirleri yazınız.

3 – Aşağıdaki verilen şekillerin çeyreğini tarayınız. Taradığınız yeri gösteren kesir sayısını yazınız.