Kesir Kavramı Özet – 3. Sınıf Matematik

Bir bütünün eş parçalarından biri veya birkaçını gösteren sayılara kesir sayısı denir.

Payda : Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir.
Pay : Bütünün eş parçalarından kaç tane alındığını gösterir.
Payda : Pay ile paydayı ayıran çizgiye denir. Bölme işlemini gösterir.