Kare Dikdörtgen Üçgen Ve Çemberin Özellikleri 3. Sınıf Matematik

• Kare, dikdörtgen, üçgen ve çemberin özellikleri

• Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

• Karenin………kenarı, ………. köşesi vardır. Bütün kenarları birbirine ………….tir.

• Dikdörtgenin…….…kenarı, ………. köşesi vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine ………….tir.Dikdörtgenlerde ………..…. uzunlukta ……….tane kısa kenar ve ………… uzunlukta……………. tane uzun kenar vardır.

• Üçgen;……….kenarı, ……….köşesi olan bir geometrik şekildir. Üçgenlerde ………..… uzunlukları farklı olabileceği gibi …………. de olabilir.

• Çember;…………………… ve ………………… olmayan bir geometrik şekildir.

• Köşegen:Geometrik şekillerde komşu olmayan …………………..birleştiren çizgiye denir.

• Üçgen ve çemberde köşegen ………………….tur.

Defterinize;
Bir kenarı 4 cm, bir kenarı 6 cm olan iki kare çiziniz.
Kısa kenarı 3 cm uzun kenarı 7 cm olan bir dikdörtgen çiziniz.
Sadece alt kenarı 5 cm, yine sadece alt kenarı 8 cm olan iki farklı üçgen çiziniz.
Biri şişe kapağıyla diğeri kavanoz kapağıyla olmak üzere iki çember çiziniz.

Bir karenin ve bir dikdörtgenin köşegenlerini çizerek gösteriniz.

Defterinizin tamamen boş bir sayfasına kısa kenarı 10 cm,
uzun kenarı 15 cm olan bir dikdörtgen çiziniz. Sonra içine
kenarı 8 cm olan bir kare çiziniz. Onunda içine, tabanı
6 cm olan ve köşeleri kareye değmeyecek şekilde bir
üçgen çiziniz. Üçgenin de içine şişe kapağı ile bir çember
çiziniz. Herbirini ayrı renklerde boyayınız.

Bir cevap yazın