İşlem Gerektiren Toplama Çıkarma Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) Asiye 84 sayfalık matematik defterinin 59 sayfasını kullandı. Defterde boş kaç sayfa kalmıştır?

2) Tahir ahırındaki 72 inekten 38 tanesini sattı. Tahir’in ahırında kaç tane inek kalmıştır?

3) Yağmur matematik test kitabındaki 65 sorudan 47 tanesini çözdü. Yağmurun çözmediği kaç tane soru kaldı?

4) Zeliha’nın 35 tane hikaye kitabı var. Harçlıklarıyla 28 tane kitap daha aldı. Zeliha’nın toplam kaç tane hikaye kitabı oldu?

5) Okul gezisine iki okul katılacak. Bir okuldan 47 öğrenci, diğer okuldan da 39 öğrenci katıldı. Bu geziye toplam kaç öğrenci katıldı?

6) Bir etli ekmekçi öğleye kadar 42 hamur kullandı. Öğleden sonra da 47 hamur kullandı. Bugün kaç adet hamur kullanıldı?

7) Bekir elindeki 92 simitten 56 tanesini sattı. Bekir’in elinde kaç tane simit kaldı?

8) Bir otoparkta 58 araç vardı. Az sonra 24 araç daha park etti. Otoparkta toplam kaç tane araç oldu?

9) Ülkemizde 81 tane il var. Bunlardan 30 tanesi büyükşehirdir. Büyükşehir olmayan il sayısı kaçtır?

10) Bahçemize 45 adet ceviz, 51 adet kiraz ektik. Bu ağaçların 27 tanesi kurudu. Bahçemizde toplam kaç tane ağaç kalmıştır?