İleriye ve Geriye Doğru Üçer Ritmik Sayma 2. Sınıf Matematik

Sıfırdan   başlayarak  üçer   üçer  otuza   kadar   yazınız.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
                     
                     
                     
                     

Otuzdan    başlayarak  üçer   üçer    sıfıra   kadar   yazınız.

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
                     
                     
                     
                     

Bir cevap yazın