İleriye ve Geriye Doğru Onar Ritmik Sayma 2. Sınıf Matematik

Sıfırdan  başlayarak  onar  onar  yüze   kadar    yazınız.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
                     
                     
                     
                     

Yüzden   başlayarak   onar  onar  sıfıra   kadar   yazınız.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
                     
                     
                     
                     

Bir cevap yazın