İleriye ve Geriye Doğru Dörder Ritmik Sayma 2. Sınıf Matematik

Sıfırdan   başlayarak   dörder   dörder   kırka   kadar   yazınız.

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
                     
                     
                     
                     

Kırktan      başlayarak   dörder   dörder     sıfıra   kadar   yazınız.

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0
                     
                     
                     
                     

Bir cevap yazın