İleri Geri Ritmik Sayfa Çalışması 3. Sınıf Matematik

RİTMİK SAYMA ÇALIŞMASI

İstenilenleri en fazla 100’e kadar olacak şekilde defterinize yazınız.

a) 68den başlayıp ikişer ileri
b) 71den başlayıp ikişer ileri
c) 23den başlayıp ikişer geri
ç) 39dan başlayıp üçer ileri
d) 62den başlayıp üçer ileri
e) 47den başlayıp üçer geri
f) 16dan başlayıp dörder ileri
g)57den başlayıp dörder ileri
ğ) 59dan başlayıp geri 4er geri
h) 63den başlayıp beşer ileri
ı) 54den başlayıp beşer geri
i) 30dan başlayıp altışar ileri
j) 61den başlayıp altışar ileri
k) 49dan başlayıp altışar geri
l) 35den başlayıp yedişer ileri
m) 51den başlayıp yedişer ileri
n) 46dan başlayıp yedişer geri
o) 48den başlayıp sekizer ileri
ö) 69dan başlayıp sekizer ileri
p) 57den başlayıp sekizer geri
r) 45den başlayıp dokuzar ileri
s) 52den başlayıp dokuzar ileri
ş) 62den başlayıp dokuzar geri

Bir cevap yazın