İki Basamaklı Sayılarla İki Basamaklı Sayıları Eldesiz Toplama

TOPLAMA İŞLEMİ ALIŞTIRMALARI

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

Bir cevap yazın