Geometrik Örüntüler 2. Sınıf Matematik

Belirli bir kurala göre sıralanan şekiller ve cisimler örüntü oluşturur.Başka bir deyişle sıralanan şekillere ya da cisimlere örüntü diyebilmek için bir kuralı olmalıdır.

ÖRNEK:

KURAL:2 küp ,2 küre, 1 silindir  şeklinde.Dolayısıyla sıra kürelere geldiğinden  “ ? ”

olan yere küre gelmelidir.

                              ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki örüntülerdeki “ ? ” olan yere gelmesi gereken görseli ve kuralı yazınız.

Bir cevap yazın