Geometride Temel Kavramlar Konu Özeti 3. Sınıf Matematik

GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR

• Matematik defterine özenle yazılacak. Yazdıktan sonra okunacak

NOKTA: Kalemin kâğıt üzerinde bıraktığı izdir. Eni, boyu yoktur

Matematikte her noktaya bir isim verilir.

Noktayı isimlendirirken, alfabemizdeki BÜYÜK HARFLER kullanılır.

DOĞRU, IŞIN ve AÇI

DOĞRU: Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru adı verilir.

Tren raylarının, elektrik tellerinin, halatın her iki yönde uzayıp gittiğini düşündü-ğümüzde bu cisimler doğru modelleridir.

Doğruyu bir çizgi çizerek gösterebiliriz. Doğrunun hangi yönlere uzadığını belirtmek için çizginin uçlarına ok çizeriz.

IŞIN: Başlangıç noktası belli olan bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modellerine ışın adı verilir.
Cami minaresi, örgü şişi ve şerit metre gibi tek bir yönde uzayıp gittiğini
düşündüğümüz cisimler ışın modelleridir.
Işını bir çizgi çizerek gösterebiliriz. Işın tek bir yönde uzadığı için çizginin bir ucuna ok çizeriz.

AÇI: Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı adı verilir.
Dizüstü bilgisayarın ekranı ile tuşlarının olduğu bölümün arasındaki açıklık, pergelin kolları arasındaki açıklık ve makasın bıçakları arasındaki açıklık
açı modelleridir.

Bir cevap yazın