Geometride Temel Kavramlar 3. Sınıf Matematik

GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR
A – NOKTA
Kalemin kağıt üzerinde bıraktığı ize nokta denir.
* Gece gökyüzündeki yıldızlar , geometrik şekillerin köşeleri , haritalarda il ve ilçe merkezleri , elbiselerdeki düğmeler , otobüs ve metro durakları nokta gibi görünür. Ayrıca cümle sonlarında nokta kullanılır.

1 – Nokta boyutsuzdur. Noktanın eni . boyu ve yüksekliği yoktur.
2 – Nokta büyük harflerle adlandırılır.
. A → A noktası . B → B noktası . C → C noktası
3 – Bir noktadan sonsuz sayıda , iki noktadan bir tane , üç noktadan üç doğru geçer.

Altın Bilgi 3º : Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Bu doğrulara doğru demeti denir.

B – DOĞRU
Her iki ucundan da sınırsız ( açık ) olan noktalar kümesine doğru denir.

* Karayolu , tren rayları , elektrik telleri birer doğru modelidir.
* Doğru bir boyutludur. Doğrunun yalnız uzunluğu ( boyu ) vardır.
* Doğruların uzunlukları ölçülemez.
* Doğrular , küçük harflerle adlandırılırsa bir harf ; büyük harfle adlandırılırsa iki harf kullanılır.

C – DOĞRU PARÇASI
Her iki ucundan da sınırlı ( kapalı ) olan noktalar kümesine doğru parçası denir.
* Odun parçası , cetvel , açılmamış kurşun kalem , pipet birer doğru modelidir.

* Doğru parçasının yalnız uzunluğu ( boyu ) vardır.
* Doğru parçalarının uzunlukları ölçülebilir.
* Doğru parçası köşeli parantez içerisinde iki büyük harfle adlandırılır.
[ AB ] → AB doğru parçası [ KM ] → KM doğru parçası
D – IŞIN
Bir ucundan sınırlı ( kapalı ) , diğer ucundan sınırsız ( açık ) olan noktalar kümesine ışın denir.
* Işın , kapalı tarafından başlanarak adlandırılır.

* Şerit metre , makara ip , güneş ışınları , toplu iğne birer ışın modelidir.

DOĞRU ÇEŞİTLERİ
Doğrular , konumlarına göre üçe ayrılır.
1 – Yatay Doğru : Doğru yere göre yatay şekilde durduğu için yatay doğru adı verilir.
2 – Dikey Doğru : Doğru yere göre dik şekilde durduğu için dikey doğru adı verilir.
3 – Eğik Doğru : Doğru yere göre eğik şekilde durduğu için eğik doğru adı verilir.